Internet Business là gì ?

Internet Business là gì ?

Internet Business chính là sự kết hợp giữa hai hệ thống Internet Marketing và Business Management lại với nhau.

Internet Marketing là hệ thống sản xuất ra nhiều khách hàng cho doanh nghiệp. Business Management là hệ thống quản trị từng chi tiết một thông tin, từng hành vi cụ thể của những khách hàng này và hệ thống này sẽ vận hành mọi hoạt động của doanh nghiệp thông qua nền tảng quản trị doanh nghiệp bằng công nghệ.

Nhiều chủ doanh nghiệp đang gặp rất nhiều vấn đề về marketing và sale nhưng vấn đề lớn nhất là không kiểm soát được khách hàng và nhân viên của mình. Hệ thống Business Management sẽ giúp họ làm được điều đó.
  • Related Articles

  • Business Management là gì ?

   Business Management là gì ?
  • Internet Marketing là gì ?

   Internet Marketing là gì ?
  • Website IBS là gì ?

   IBS là viết tắt của Intelligent Business System, nghĩa là hệ thống kinh doanh thông minh. Website IBS là nền tảng công nghệ được thiết kế dành  riêng cho các đối tác và khách hàng của ZClouding :  - Với khách hàng : Website IBS là nền tảng tạo ...
  • ZClouding giúp các khách hàng ứng dụng Internet Business như thế nào ?

   ZClouding giúp các khách hàng ứng dụng Internet Business như thế nào ?
  • Khách hàng của ZClouding

   ZClouding hướng đến 5 nhóm khách hàng chính sau đây : Đây là 5 nhóm khách hàng mong muốn ứng dụng Internet Business để phát triển công việc kinh doanh ZClouding giúp các nhóm khách hàng này thông qua các chương trình huấn luyện trực tuyến về Internet ...